IT komuna

Kao čovek drugog vremena i sistema (smeh) moram da spojim vremena, jer ovo vreme u kojem se nalazimo dakako ima svoje benefite, ali i svakako je vreme u kojem živimo najbolje. Tako da u ovom vremenu koje mi je dato pokrećem ovu organizaciju, zvanu IT komuna, koja služi pre svega umrežavanju, ali pre svega podrška […]

More