Pozdrav svima, ovaj sajt nije nastao kao portfolio sajt, već kao moje mesto na vebu gde ja mogu da iznesem svoje misli. Ni sam blog koji se bavi mojim profesionalnim  veštinama nije ideja, najvažnija sekcija sajta je Dnevnik jednog programera.