CSS varijable su već neko vreme tu i popunile su prazninu koju su ranije popunjavali preprocesori SASS i LESS. Sigurno je lakše u nekoj promeni kolorita sajta nekim povodom lakše izmeniti par vrednosti, a ne na css fajlu koji ima par hiljada linija koda ići redom i to sređivati. Iako postoji opcija Find i Replace, […]

Pročitaj više