HTML radionica je prva u serijalu besplatnih radionica na patformi WEBCON.RS.

Bez obzira da li se planirate baviti veb dizajnom ili programiranjem kao i SEO optimizacijom, HTML je nezaobilazna stanica. To je jezik za označavanje, nije programski jezik. Namena mu je da pruži samu strukturu samim veb stranicama, dok CSS donosi stilizaciju te strukture. CSS je nadogradnja, selektujemo neki od tih elemenata struture i ulepšamo ga.

Sam html ređa elemente jedan ispod drugog, sem u slučaju inline elemenata koji ne zauzimaju celu širinu pregledača (browsera) i tu spada nekolicina elemenata: span, a tag, img tag…I naš posao je da poređamo te elemente na neki zadati dizajn. Većina elemenata su po prirodi html-a block elementi koji se ređaju jedan ispod drugog i tu u stvari dolazi glavni zadatak veb dizajnera ili front end programera da “sredi” tu strukturu. Evo i jednog korisnog linka Kako postati veb dizajner?

Da sumiramo, prva stanica je svakako HTML.

Srećno učenje 🙂