Evo nas u drugom delu mini edicije od 2 radionice, kako napraviti svoj grid sistem. Najvažnije iz ovih radionica je sam koncept grida, kao žičanog modea od 12 kolona, čijom kombinacijom dobijamo broj 12. Ovaj koncept već smo rekli je osnova svih framework-a koji rade na samom grid principu, razumevanje ovog videa bukvalno servira Vam na tanjiru ostale opcije: Bootstrap, Foundation, Ink, Gridism……..

Na projektu koji smo ovde napravili imate dovoljno prostora za razumevanje samog koncepta i usput dobijate jedan urađen primer i vrlo konretnu primenu grida. Ovde Vam se i otvaraju i sama vrata Responsive dizajna koji je sad nezaobilazan tj odavno je nezaobilazan. U svakom slučaju ovo je najlakši način po meni, kako krenuti i razumeti, redove i kolone i samu promenu istih na promeni uređaja. Suštinska promena je na uređajima ispod 768px, praktično mobilni teefoni i manji tableti. Ovim pristupom, tj primenom grida na ovaj način veoma lako rešavate probleme prilagođavajna dizajna malim uređajima.

Pratite radionice da dobro poznatoj adresi:

WEBCON.RS